Privacyverklaring

Privacyverklaring FireMe.nl

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. FireMe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Natuurlijk neem ik jouw privacy serieus. We hebben het hier vaak over financiële en privézaken die je niet direct met de hele wereld deelt. Ik vind het erg jammer dat ik als kleine blogger wordt verplicht om dit soort teksten te moeten plaatsen. Deze verklaring heb ik gegeneerd op Veilig Internetten, daarnaast heb ik van medeblogger Simpel Rijk Leven wat inspiratie gebruikt, zie haar artikel op Simpel Rijk Leven (dank je Janine!)

Als je denkt dat ‘ie niet compleet is: laat het me weten op [email protected].

Contactgegevens:

Je kunt een reactie achterlaten op https://fireme.nl of een email sturen naar [email protected], je ontvangt altijd binnen 2 werkdagen een reactie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FireMe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam of schermnaam
– E-mailadres
– IP-adres
Deze gegevens worden alleen opgeslagen bij het plaatsen van een reactie op de website. Het e-mailadres en IP-adres zijn niet zichtbaar voor andere bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FireMe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • FireMe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FireMe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Reacties onder berichten blijven staan zolang het bericht is gepubliceerd
  • Gegevens welke zijn verkregen door abonnee op de website te worden blijven bestaan zolang de abonnee zich niet uitschrijft
  • Gegevens welke zijn ontvangen door e-mailverkeer blijven 2 jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

FireMe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FireMe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FireMe gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FireMe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . FireMe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FireMe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.